DAHLE Baseclass Paper Shredders (เครื่องทำลายเอกสารแบบเส้นตรง) 40104

฿ 22,500

-จำนวนแผ่นการตัด 16 แผ่น/ครั้ง ( A4/ 70 แกรม )
-ลักษณะของเอกสารที่ทำลายแล้วแบบ (Strip-Cut)
-มีระบบทำลายลวดเย็บ
-มีระบบทำลายบัตรเครติด
-เครื่องหยุดเพื่อเป็นสัญญาณบอกกระดาษติด
-เครื่องหยุดเพื่อเป็นสัญญาณบอกถังบรรจุเต็ม
-ระยะเวลาในการทำงานต่อเนื่อง 10 นาที
-ระยะเวลาในการหยุดพักเครื่อง 20 นาที
-ระดับเสียงขณะเครื่องทำงาน 49 เดซิเบล
-ขนาดเอกสารหลังทำลายแล้ว : 3.9 มม.
-ขนาดถังบรรจุ : 30 ลิตร
-ความกว้างของช่องใส่กระดาษ : 22 ซม.
-ความเร็วในการตัด : 6 เมตร/นาที
-กำลังไฟมอเตอร์ : 350 วัตต์
-แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลต์
-ขนาดสินค้า (ยาว x กว้าง x สูง) : 43 × 35 x 62.8 ซม./เครื่อง
-น้ำหนักสินค้า : 22 กก.

SKU: 40104 Categories: ,

Description

-จำนวนแผ่นการตัด 16 แผ่น/ครั้ง ( A4/ 70 แกรม )
-ลักษณะของเอกสารที่ทำลายแล้วแบบ (Strip-Cut)
-มีระบบทำลายลวดเย็บ
-มีระบบทำลายบัตรเครติด
-เครื่องหยุดเพื่อเป็นสัญญาณบอกกระดาษติด
-เครื่องหยุดเพื่อเป็นสัญญาณบอกถังบรรจุเต็ม
-ระยะเวลาในการทำงานต่อเนื่อง 10 นาที
-ระยะเวลาในการหยุดพักเครื่อง 20 นาที
-ระดับเสียงขณะเครื่องทำงาน 49 เดซิเบล
-ขนาดเอกสารหลังทำลายแล้ว : 3.9 มม.
-ขนาดถังบรรจุ : 30 ลิตร
-ความกว้างของช่องใส่กระดาษ : 22 ซม.
-ความเร็วในการตัด : 6 เมตร/นาที
-กำลังไฟมอเตอร์ : 350 วัตต์
-แรงดันไฟฟ้า : 220 โวลต์
-ขนาดสินค้า (ยาว x กว้าง x สูง) : 43 × 35 x 62.8 ซม./เครื่อง
-น้ำหนักสินค้า : 22 กก.