DAS Plaster Strips (แผ่นพลาสเตอร์ขึ้นรูปงาน) 688100

฿ 690

แผ่นพลาสเตอร์ใช้สำหรับทำหน้ากากหรือขึ้นรูปต่างๆ ใช้งานง่าย เพียงวางลงบนรูปทรงที่ต้องการขึ้นรูปและใช้น้ำลูบให้ละลาย ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วแกะออก สามารถระบายสีทับได้เมื่อแห้งแล้ว ขนาดกว้าง 8 ซม. ยาว 3 เมตร บรรจุ 4 ม้วนภายในกล่อง

Plaster-soaked perforated cotton strips. Once dampened, they can be easily moulded to create any object.

SKU: 688100 Category:

Description

แผ่นพลาสเตอร์ใช้สำหรับทำหน้ากากหรือขึ้นรูปต่างๆ ใช้งานง่าย เพียงวางลงบนรูปทรงที่ต้องการขึ้นรูปและใช้น้ำลูบให้ละลาย ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วแกะออก สามารถระบายสีทับได้เมื่อแห้งแล้ว ขนาดกว้าง 8 ซม. ยาว 3 เมตร บรรจุ 4 ม้วนภายในกล่อง

Plaster-soaked perforated cotton strips. Once dampened, they can be easily moulded to create any object.

You may also like…